GooTracker - Polityka Prywatności

Polityka Prywatności

1. Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych przekazanych przez Użytkowników w związku z korzystaniem przez nich z usług GooTracker za pośrednictwem Serwisu.

2. Administratorem danych osobowych zawartych na stronie internetowej jest
Patryk Organiściak - GŁOGÓW MAŁOPOLSKI, NIP:5170415903, REGON:388808187

3. W trosce o bezpieczeństwo powierzonych nam danych opracowaliśmy wewnętrzne procedury i zalecenia mające na celu zapobieganie nieuprawnionemu dostępowi do danych. Monitorujemy ich realizację i stale sprawdzamy ich zgodność z odpowiednimi aktami prawnymi - ustawą o ochronie danych osobowych, ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną, a także wszelkiego rodzaju aktami wykonawczymi i aktami prawa wspólnotowego.

4. Dane osobowe przetwarzane są na podstawie zgody wyrażonej przez Użytkownika oraz w przypadkach, w których przepisy prawa upoważniają Administratora do przetwarzania danych osobowych na podstawie przepisów prawa lub w celu wykonania umowy zawartej pomiędzy stronami.

5. Serwis realizuje funkcje mające na celu pozyskiwanie informacji o Użytkownikach i ich zachowaniach w następujący sposób:
 - poprzez informacje dobrowolnie wprowadzone do formularzy     
 - poprzez gromadzenie plików "cookies".

6. Serwis gromadzi informacje dobrowolnie podane przez użytkownika.

7. Dane podane w formularzu są przetwarzane w celu wynikającym z funkcji konkretnego formularza, np. w celu realizacji procesu kontaktu informacyjnego lub realizacji zamówienia.

8. Dane osobowe pozostawione na stronie nie będą sprzedawane ani udostępniane osobom trzecim, zgodnie z przepisami ustawy o ochronie danych osobowych.

9. Dostęp do danych zawartych w formularzu ma osoba, która go tam umieściła. Osoba ta ma również prawo do modyfikacji i zaprzestania przetwarzania swoich danych w dowolnym momencie.

10. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany polityki prywatności na stronie.

11. W Serwisie mogą pojawiać się odnośniki do innych stron internetowych. Takie strony internetowe działają niezależnie od Serwisu i nie są w żaden sposób nadzorowane przez Serwis. Strony te mogą posiadać własne polityki prywatności i regulaminy, z którymi zalecamy się zapoznać.

12. Dane z plików cookie są niezbędne do podstawowego działania serwisu (np. logowania) oraz do śledzenia ruchu na stronie za pomocą Google Analytics.